De informatie op deze website is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat informatie niet (meer) geheel volledig, actueel of juist is of dat links naar andere websites niet meer goed werken. Verzekerd en Wel sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit.

Daarnaast:

  • Verzekerd en Wel is niet verantwoordelijk voor betalingen aan of teruggaven van premies of uitkeringen van verzekeraars of andere dienstverlenende instanties.
  • Verzekerd en Wel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden, hun privacy-beleid of hun naleving van de privacywetgeving.

verzekerd-en-wel-logo

Van Egmondstraat 1
1901 BA Castricum
T. 0251-675020
info@verzekerdenwel.nl