Goed geregeld

Alle ins en outs rond onze dienstverlening hebben wij vastgelegd in de Verzekerd en Wel Dienstenwijzer. U leest er onder meer in wat wij voor u doen als u een schadeverzekering bij ons afneemt, en wat wij van u verwachten. Ook geven we informatie over onze contacten met verzekeraars en autoriteiten, wat te doen bij schade en hoe onze beloning is opgebouwd.

Klachtenprocedure

Hoewel wij ons uiterste best doen om u van goede dienstverlening te voorzien kan het voorkomen dat uw beleving anders is. Wij vernemen dat dan graag van u en zullen alles in het werk stellen om aan uw verwachting te voldoen. U kunt daarbij de volgende stappen ondernemen:

Stap 1. Meld uw klacht schriftelijk. Dat kan via de mail aan info@verzekerdenwel.nl. Binnen twee werkdagen na ontvangst van de klacht laten wij u weten wie uw klacht in behandeling neemt en informeren wij u over de periode waarbinnen uw klacht wordt behandeld. Wij streven altijd naar om de klacht binnen 15 werkdagen af te handelen. Als blijkt dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Stap 2. Als u het niet eens bent met de afwikkeling of de reactie op uw klacht, kunt u uw klacht opnieuw laten beoordelen door een onafhankelijk instituut. Dit is het Klachten Instituut Dienstverlening (KIFID). Het KIFID bemiddelt bij klachten. U kunt vanaf zes weken na het indienen van uw klacht in stap 1 uw klacht rechtstreeks voorleggen aan het KIFID.

Verzekerd en Wel is aangesloten bij het KIFID onder nr. 300.007624.

Op www.kifid.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht.

Meer informatie

Heeft u een vraag over onze diensten of heeft u een andere vraag of suggestie? Neem dan contact op met Richard Hilarius.

verzekerd-en-wel-logo

Van Egmondstraat 1
1901 BA Castricum
T. 0251-675020
info@verzekerdenwel.nl